• 06 53815027
  • info@balkenendemedia.nl

Algemene voorwaarden
Balkenende Media

Met het invullen van contract geeft u aan tot wederopzegging gebruik te willen maken van het door u gekozen mediapakket met de daarbij behorende looptijd en prijzen. De genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

Facturatie zal plaatsvinden op de ingangsdatum van het contract. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen.

De door u gekozen periode wordt automatisch eenzelfde periode verlengd tenzij u uiterlijk één maand voor afloop van uw advertentieperiode uw contract per e-mail hebt opgezegd.  Wij beëindigen dan het contract. U ontvangt hiervan een bevestiging.

Hoe kunnen we u helpen?

Neem contact met ons op